panartròpodes

m
pl
Zoologia

Grup que conté els artròpodes (quelicerats, miriàpodes i pancrustacis), els tardígrads i els oncicòfors.