Pandolfo Collenuccio

(Pesaro, Marques, 1444 — Pesaro, Marques, 1504)

Polític, jurista i humanista italià.

Serví Joan Sforza, senyor de Pesaro, Llorenç el Magnífic, Hèrcules d’Este i Cèsar Borja. A la caiguda d’aquest (1503), Sforza recuperà Pesaro i féu donar mort a Collenuccio. Escriví un Compendio della storia del Regno di Napoli (1539) fins al regnat de Ferran I de Nàpols, poesies en llatí i en italià, diàlegs, etc, i traduí a l’italià l'Amphitryon de Plaute.