Pāṇḍu

Pare putatiu dels cinc Pāṇḍavas, herois i protagonistes del Mahābhārata .

Tres eren fills de tres deva: Dharma, Vāyu i Indra, i de Kuntī, l’esposa favorita de Pāṇ'u, forçat a guardar continència per tal d’evitar la maledicció d’un cert ṛiṣi, que, com a expiació d’un crim, l’havia amenaçat de mort si consentia a fer l’amor. Els dos Pāṇḍavas restants eren fills de la segona esposa de Pāṇḍu, anomenada Mādrī, amb els dos Aśvins o Nāsatyas. Els noms dels cinc Pāṇḍavas per ordre de llur filiació celestial són Yudhiṣṭhira, Bhīma, Arjuna, Nakula i Sahadeva. Segons la llegenda, Pāṇḍu no escapà finalment a la maledicció del ṛiṣi, i morí en trencar el seu vot de continència en deixar-se vèncer pels atractius de la seva esposa Mādrī.