Pangea

Hipotètic supercontinent que hauria englobat, en el Paleozoic, la totalitat de la terra emergida i del qual haurien sorgit, per fragmentació i gradualment, els actuals continents.

Al principi, s’hauria separat en dues grans masses, la Lauràsia (al nord) i la Gondwana (al sud). El protooceà que l’envoltava era La Pantalassa, segons la tectònica de plaques.