pap

buche, papada, (es), crop, double chin, stomach, (en)
m
Anatomia animal

Dilatació en forma de bossa que presenta l’esòfag dels ocells entre la gola i l’estómac.

Els aliments hi sofreixen una maceració preliminar abans de passar a l’estómac.