paper de calcar

m
Química
Disseny i arts gràfiques
Tecnologia

Paper de calcar

Paper molt transparent que permet de reproduir-hi dibuixos.