papilionàcies

fabàcies
f
pl
Botànica

Família de lleguminoses constituïda per plantes herbàcies o llenyoses, de fulles típicament compostes i estipulades, de flors de corol·la papilionàcia, generalment agrupades en raïm, i de fruits en llegum.

Les arrels de les papilionàcies presenten bacteris simbiòtics assimiladors de nitrògen. Comprèn al voltant de 10.000 espècies, d’arreu del món.

Les flors de les papilionàcies són característiques. Estan formades per cinc pètals desiguals: l’estendard, que ocupa la part central, és més gran que els altres i els envolta en la poncella; les ales són laterals; els dos d’inferiors, més o menys soldats, formen la carena

Papilionàcies més destacades

Nom científic Nom vulgar
Adenocarpus telonensis escruixidor
Afrormosia sp afrormósía. asamela 
Afzelia sp afzélia
Amorpha fruticosa amorfa
Anagyris foetida garrofer del diable, bajoquera de moro. mongetera borda
Andira araroba araroba
Anthyllis sp antil·lis
Anthyllis cytisoides albada, botja blanca
Anthyllis terniflora albada terniflora
Anthyllis vulneraria vulnerària
Arachis hypogaea cacauet
Argyrolobium zanonii argirolobi
Astragalus sp astràgal
Astragatus batearicus eixorba-rates negre
Astragalus gummifer tragacant
Astragalus massiliensis coixí de monja
Baphia  nitida bàfía
Calicotome spinosa argelaga negra
Caragana sp caragana, acàcia de Rússia
Cicer arietinum cigronera, cigró
Colutea arborescens espantallops
Coronilla sp coronil·la, carolina, senet bord
Coronilla emerus coronil·la boscana
Coronilla glauca coronil·la glauca
Coronilla juncea coronil·la júncia
Coronilla minima coronil·la mínima
Coronilla scorpioides coronil·la escorpioide, banya de cabra, herba de l'escorpí
Dalbergia sp palissandre
Derris sp derris
Dicorynia sp dicorínia, angèlica basralocus
Dorycnium hirsutum botja peluda
Dorycnium pentaphyllum botja d'escombres
Erinacea anthyllis eriçó, cadira de pastor, coixí de monja
Erythrina sp eritrina
Erythrina crista-galli flor de corall
Galega officinalis galega
Genista acanthoclada gatova fasciculada
Genista cinerea ginestell, cinerí
Genista hispanica argelagó. cascaula
Genista purgans bàlec
Genista sagittalis gíjol, carquèxia. gaiol, llitja
Genista scorpius argelaga. argelac
Genista tinctoria ginestola
Genista tricuspidata gatova
Glycine max soia
Glycyrrhiza glabra regalèssia. regalíssia
Hedysarum coronarium enclova, clóver. sulla
Hedysarum humile  estaca-rossí
Hippocrepis sp hipocrepis, desferracavalls, herba del ferro
lndigofera sp anyil
Laburnum anagyroides laburn
Lathyrus annuus guixa borda, galavars
Lathyrus aphaca gerdell, galavars  menuts. tapissot bord
Lathyrus cicera guixó, pedrerol
Lathryrus clymenum veçot bord
Lathyrus latifolius pèsol bord, pesolera de camp
Lathyrus ochrus tapissot
Lathyrus odoratus pèsol d'olor
Lathyrus sativus guixa. guixera. caireta
Lens culinana llentilla. llentia
Lupinus albus llobí, tramusser
Medicago sp melgó
Medicago arabica herba de la taca
Medicago arborea alfaIs arbori
Medicago falcata alfals bord. userda borda
Medicago marina melgó marí, alfals marí
Medicago orbicularis melgó d'estormia
Medicago  polymorpha ssp lappacea melgó de llapassa. trèvol de llapassa
Medicago sativa alfals.  melga.  userda
Melilotus sp melilot
Melilotus albus almegó blanc
Melilotus indica trèvol femella
Melitotus officinalis almegó, trèvol d'olor
Onobrychis viciifolia trepadella, esparcet. esparceta
Ononis sp gavó
Ononis  fruticosa gavó  fruticós
Ononis natrix ungla de gat
Ononis tridentata ruac, arnall
Ornithopus   compressus ungla de canari
Ornithopus sativus serradella
Phaseolus caracalla cargolí
Phaseolus coccineus mongetera vermella
Phaseolus compressus mongetera montmelona
Phaseolus hoematocarpus mongetera de la reina, mongetera de pasta reial
Phaseolus limensis mongetera de Lima
Phaseolus lunatus ssp macrocarpus mongetera de jardí
Phaseolus oblongus mongetera del grapat
Phaseolus sphaericus mongetera de confit
Phaseolus timidus mongetera nana catalana
Phaseolus vulgaris mongetera. fesolera bajoquera
Physostigma venenosum fava  de  Calabar
Pisum sativum ssp arvense pesolí
Pisum sativum ssp hortense pesolera. pèsol
Pisum sativum var macrocarpum tirabec. estirabec, pèsol caputxí
Pisum sativum var quadratum pésol quadrat
Pisum sativum var saccharatum pésol  dolç
Psoralea bituminosa trèvol pudent. cabruna, camabruna, herba cabruna. ruda cabruna
Pterocarpus indicus amboina
Robinia pseudo-acacia robínia, acàcia
Sarothamnus arboreus ssp catalaunicus gòdua catalana
Sarothamnus scoparius gòdua, ginestell
Sindora cochinchinensis sindoer
Sophora japonica sòfora. acàcia delJapó
Tipuana speciosa tipuana, acàcia de flor groga
Trifolium sp trèvol, trefle, trifoli
Trifolium alexandrinum versim
Trifolium alpinum regalèssia de muntanya
Trifolium angustifolium lfenc bord, trèvol de fulla estreta
Trifolium  arvense peu de llebre
Trifolium  fragiferum trévol maduixer
Trifolium   incarnatum fenc, fe
Trifolium  nigrescens trèvol blanc
Trifolium pratense trèvol de prat. trefle
Trifolium repensz trevolet
Trifolium rubens fenc de muntanya
Trifolium stellatum trèvol estrellat
Trigonella foenumgraecum fenigrec. alfolba, senigrec 
Ulex europaeus gatosa europea
Ulex parviflorus gatosa
Vicia  sp veçota
Vicia ervilia erb
Vicia faba favera, fava
Vicia faba ssp equina  favó. favolí
Vícia lathyroides galavars menuts
Vicia  lutea galavars
Vicia narbonensis moreu
Vicia pyrenaica arvellola
Vicia sativa veça. arvelles, garrofí, llegumet
Vigna sinensis fesolet banyolí, caragirats
Wistaria sinensis glicina