papir Rhind

Costat esquerre del dors del papir Rhind

British Museum

Papir egipci, que conté un tractat matemàtic, d’època faraònica i en molt bon estat de conservació, que fou adquirit a Tebes l’any 1858 pel viatger britànic A. Henry Rhind i a la seva mort pel British Museum, on és conservat.

Alguns petits fragments del mateix papir foren comprats per Edwin Smith i es troben actualment a la Historical Society de Nova York. Data del regnat d’Auserre ApopisI, rei hikse de la dinastia XV (~1674-1567 aC). És còpia, però, d’una obra escrita sota Amenemhat III (1842-1797 aC), com indica l’escriba Ahmés en la introducció.

Comprèn una sèrie de taules per al càlcul de fraccions i noranta problemes aritmètics i geomètrics, la natura dels quals no és teòrica, sinó pràctica (càlcul de superfícies, repartiment de béns entre diverses persones, etc.). Hi són emprats uns algorismes especials de multiplicació i divisió. Cada problema consta d’un enunciat, del mètode a seguir i de les operacions per a obtenir el resultat d’aquest. És molt important per a la coneixença de les matemàtiques a l’Egipte faraònic i a l’antiguitat.