paramagnetisme

m
Física

Propietat de certes substàncies caracteritzades pel fet de posseir una susceptibilitat magnètica positiva.