paràmetre de Coriolis

m
Geografia

Component de l’acceleració de Coriolis de més pes en les equacions de la dinàmica marina que és designada generalment per la lletra f = 2 W sin f, on W és la velocitat angular de la Terra i f és la latitud.

A les latituds mitjanes, f és de l’ordre de 7×10-5 s-1.