parc natural dels Columbrets

Espai natural protegit del País Valencià.

El formen l’arxipèlag d’origen volcànic dels Columbrets. Per l’interès botànic (sobretot per la flora xeròfila, alguns endemismes i espècies poc comunes), ornitològic (hi nien espècies força rares, com ara el falcó de la reina) i la riquesa del fons marí, el 1988 la Generalitat Valenciana declarà l’arxipèlag espai natural protegit, que inicialment només comprenia la zona emergida, a la qual el 1991 s’afegiren unes 4 000 ha d’espai subaquàtic, declarades reserva marina.