part decimal

f
Matemàtiques

En un nombre real qualsevol x, diferència entre x i l’enter immediatament inferior a ell en valor absolut.

Per exemple, la part decimal de 3,12 és 0,12; la de -2,86 és -0,86.