passió

f
Bíblia

Nom amb què és coneguda la darreria de la vida de Jesús.