Patrologiae Latinae cursus completus

Edició de tots els escriptors cristians llatins fins a Innocenci III (1216), en 217 volums i 3 d’índexs (París, 1844-55), per iniciativa i sota la direcció de Jacques-Paul Migne .

Comprèn 2614 autors (i escrits anònims). Hom acostuma a citar-la amb la sigla PL. Del 1958 al 1974 fou publicat un suplement, en cinc volums, dirigit per A.Hamman.