pau de Vervins

Tractat signat a Vervins (Picardia), el 2 de maig de 1598, entre Enric IV de França i Felip II de Castella que posà fi als enfrontaments entre ambdues monarquies.

Felip II reconegué Enric IV i cedí a França el Vermandois, Calais i una part de la Picardia i la Bretanya. Per contrapartida, França cedí Cambrai i el Charolais a Espanya. Ambdues parts ratificaren els acords del tractat de Cateau-Cambrésis (1559).