Paul Johannes Tillich

(Starzeddel, Cottbus, 1886 — Chicago, 1965)

Paul Tillich

© Fototeca.cat

Teòleg evangèlic i filòsof alemany, emigrat (1933) als EUA.

Hereu d’influències de l’idealisme i de l’existencialisme, com també del luteranisme i del protestantisme liberal, considera que la qüestió religiosa sorgeix en relació amb els problemes de la concreta situació humana, a la qual les afirmacions teològiques donen respostes pràctiques (mètode de correlació). Entre les seves obres cal esmentar Religion und Kultur (1925), Die sozialistische Entscheidung (‘La decisió socialista’, 1933), Systematic Theology (tres volums, 1951-57), The New Being (‘El nou ésser’, 1956), The Courage to Be (‘El coratge d’ésser’, 1958) i The Eternal Now (‘L’ara etern’, 1963)..