Paul Natorp

(Düsseldorf, 1854 — Marburg, 1924)

Filòsof i pedagog alemany.

Professor a Marburg (1885-1922), fou, amb Hermann Cohen, el màxim representant de l’escola neokantiana de Marburg. És autor de Sozialpädagogik (‘Pedagogia social’, 1899), Platons Ideenlehre (‘Doctrina platònica de les idees’, 1903), Philosophie und Pädagogik (‘Filosofia i pedagogia’, 1909), Pestalozzi (1909), Die logischen Grundlagen der exakten Wissenschaften (‘Els fonaments lògics de les ciències exactes’, 1910) i Sozialidealismus (‘Idealisme social’, 1920).