Paul Vidal de la Blache

(Pesenàs, Llenguadoc, 1845 — Tamaris, Provença, 1918)

Paul Vidal de la Blache

© Fototeca.cat

Geògraf llenguadocià.

Fou professor a la Universitat de Nancy (1873-77), a l’École Normale Supérieure de París (1877-78) i a la Sorbona (1898-1909). Mestre insigne de la geografia humana, es preocupà per l’acció de l’home en el medi físic on és immergit i, en certa manera, per les diferents modalitats d’adaptació a unes condicions físiques més o menys difícils. Fou un dels promotors dels estudis de geografia regional a França. Creà i dirigí la revista Annales de Géographie i dirigí la col·lecció Geographie Universelle . Entre les seves obres cal esmentar États et nations d’Europe (1881) i Atlas général d’histoire et de géographie (1894). Pòstumament hom publicà un recull d’altres treballs seus, amb el títol de Principes de géographie humaine (1918).