Paulí Castells i Vidal

(Barcelona, 1877 — ?, 1956)

Enginyer industrial, catedràtic d’anàlisi matemàtica a l’Escola d’Enginyers Industrials de Barcelona, de la qual fou director (1913-32).

Inventà un aparell anomenat balança algebraica, per a obtenir les arrels de les equacions algebraiques o transcendents amb una incògnita. És autor de diversos treballs a l’Acadèmia de Ciències.