Pausànies

Παυσανίας (el)

(Lídia ?, segle II dC — Lídia ?, segle II dC)

Escriptor grec, viatger i geògraf.

Recorregué Palestina, Egipte, Itàlia i, sobretot, Grècia, la descripció de la qual féu en els deu llibres escrits entre el 160 i el 177 dC anomenats Ελλάδος Περιήγησις (‘Descripció de Grècia’), obra escrita en una prosa aticitzant i un estil que recorre a la variatio, imitant Heròdot. Bé que les fonts que utilitza són insegures, és una bona font per a l’arqueologia i la història de les religions.