pecat reservat

cas reservat
m
Dret canònic

Pecat l’absolució del qual es reserva un superior eclesiàstic (papa, bisbe, ordinari), limitant així la jurisdicció ordinària dels seus súbdits.

Ho solen ésser alguns pecats per raó de llur gravetat (els que estableix a cada lloc la jerarquia) o per raó de la censura (excomunió o entredit personal). L’únic que es reserva el papa és la falsa acusació de sol·licitació contra un sacerdot.