pedagog
| pedagoga

pedagogo -ga (es), pedagogue (en)
f
m
Pedagogia

Persona que té al seu càrrec l’educació i l’ensenyament, especialment dels infants.

A l’antiguitat clàssica, el παιδαγωγός grec (paedagogus, en llatí) era l’esclau que acompanyava els nois a l’escola i sovint s’ocupava de la seva educació.