peix

m
Lèxic comú

Denominació popular i impròpia de qualsevol animal que viu només dins de l’aigua (vegeu peixos per animal vertebrat).