peixos

m
pl
Ictiologia

Morfologia dels peixos

J.L. Ferrer

Superclasse de cordats de l’embrancament dels vertebrats integrada per animals de sang freda, respiració primàriament branquial i hàbitat aquàtic.

Morfologia i fisiologia

Malgrat aquesta definició general tradicional, cal afegir que els peixos són sempre animals mandibulats, car els ciclòstoms, que gaudeixen de les mateixes característiques, però són àgnats, no són considerats actualment com a peixos. Els peixos formen amb molta diferència el grup de vertebrats més nombrós, car hom en coneix actualment més de 20.000 espècies, la gran majoria de les quals són òssies. Poblen tota mena d’hàbitat aquàtic, tant d’aigua dolça com marina, a qualsevol latitud.

Les dimensions són molt variables, de manera que el peix més gran conegut és una varietat de tauró-balena que pot arribar als 15 m de llargada total, i el més petit és un gòbid de les illes Filipines que amb prou feines arriba als 8 mm de longitud. Hom tendeix a donar categoria de superclasse (categoria no taxonòmica) als peixos i reserva el caràcter de classe per a cadascuna de les grans divisions: placoderms, condrictis i osteïctis. Els placoderms només comprenen espècies fòssils i són els anomenats peixos cuirassats. Dels condrictis, els selacis, que comprenen els taurons, les rajades i formes afins, són caracteritzats per llur esquelet cartilaginós, i els holocèfals són un grup intermedi entre aquests i els osteïctis, d’esquelet ossi. Els osteïctis comprenen quatre subclasses: els dipnous o peixos pulmonats, els crossopterigis, peixos que donaren lloc als amfibis i que tenen un únic representant actual, la latimèria o celacant, els actinopterigis, dins la qual la infraclasse dels teleostis agrupa el 90% de les espècies actuals de peixos, i els braquiopterigis.

Des del punt de vista de l’anatomia externa, els peixos es caracteritzen per llur forma de fus, per llur recobriment a base d’escates (osteïctis) o denticles dèrmics (selacis) i per la presència d’una sèrie d’aletes. A part les cintures, a les quals van unides les aletes pectorals i pelvianes, la resta de l’esquelet (ossi o cartilaginós) comprèn el crani i la columna vertebral. En el crani hom distingeix un neurocrani, que és el que forma la cavitat cefàlica, i l’esplancnocrani o part visceral, que porta a terme la funció de presa de l’aliment i la respiratòria. Totes dues funcions són acomplertes per un sistema de bombeig que, mitjançant una caiguda de pressió dins la cavitat orofaríngia, provoca un corrent d’aigua de fora cap a dintre. L’esplancnocrani consta de set elements ossis que, per llur forma, reben el nom d’arcs vasculars. Si embriològicament és així, els peixos adults tenen els dos primers arcs viscerals modificats de manera que el primer forma les mandíbules, i per això rep el nom de mandibular, i el segon el hioide, que articula les mandíbules al neurocrani. Els cinc següents són els branquials, és a dir, els sostenidors d’unes petites làmines amb abundant irrigació que s’encarreguen de l’intercanvi gasós, les anomenades brànquies.

La columna vertebral és formada a partir de l’esqueletització del notocordi. Cada vèrtebra, o unitat de la columna vertebral, consta d’un centre vertebral i d’un arc neural o dorsal. Les davanteres o troncals tenen dos processos lateroventrals on es fixen les costelles. Les caudals tenen un arc ventral o hemàtic. El centre vertebral presenta una concavitat cefàlica i una altra de caudal. L’articulació que hi ha entre les vèrtebres i els músculs que s’hi fixen damunt permet la locomoció particular dels peixos, per ondulacions laterals, de manera que, pel principi d’acció i reacció, la força que en un punt determinat és exercida per la musculatura del cos provoca una reacció del medi aquàtic que per mitjà de la seva component segons l’eix longitudinal fa que el peix avanci.

Peix actinopterigi: rap

© Fototeca.cat

El problema de la locomoció dels peixos va lligat al de la flotació. En general l’evolució ha seleccionat sistemes que fan que l’animal assoleixi un pes específic igual al de l’aigua a fi que no hagi d’esmerçar una força addicional en la flotació, a partir, bé d’una acumulació de lípids, com passa en els condrictis, bé per la presència d’un òrgan anomenat vesícula natatòria, en els osteïctis, derivat d’un primitiu pulmó que presentaven els peixos ossis primitius. Aquesta vesícula és plena d’una mescla d’oxigen i de nitrogen, i la seva missió és reduir la relació pes/volum. Pel que fa referència a la reproducció, els peixos són ovípars, bé que l’ovoviviparisme és força estès en els condrictis, els quals són també una excepció pel que fa a la fecundació, car, tot i ésser majoritàriament externa, són dotats d’òrgans copuladors en forma d’hemipenis.

El peix com a símbol religiós

El peix és el símbol i la forma representativa d’algunes divinitats primordials (Dagon entre els cananeus o Eurinom a Grècia), vinculat a la mitologia de les aigües primordials (caos) i als ritus sacrificials d’antics pobles pescadors on el peix és la víctima que inaugura l’estació de la pesca (Polinèsia). És alhora símbol de fecunditat. Entre els primitius cristians fou símbol de Crist, perquè el seu nom grec IΧΘΥΣ es prestava com a monograma del nom de Jesús (‘Ιησοῦς Χριστòς ϑεοῦ Ψιòς Σμτήρ), “Jesucrist fill de Déu salvador’). Juntament amb el pa era representat com una al·lusió a l’Eucaristia.

Els impostos sobre el peix a Catalunya

El peix estava subjecte a diverses imposicions. A Barcelona, des del segle XII, els pescadors havien de donar delme a la canonja de tot el que pescaven de la punta de Blanes a Tamarit. Per la seva banda, la ciutat percebia a manera de dret de consum una ajuda o imposició sobre el peix fresc —ja la lleuda de Mediona cobrava dret sobre el peix als forasters—. A més, els propietaris de la peixateria cobraven a llur benefici un altre dret, el dret de peixateria. La propietat d’aquesta passà dels Grunyí als Centelles, i al segle XIV als Corbera. Era situada al Fossar de les Moreres, enfront de l’església de Santa Maria del Mar, on romangué fins el 1601, en què passà a un nou edifici a la Ribera. Tenien cura del dret un credencer, un receptor, un romaner i un guarda. En algunes universitats constituïdes en municipi, de viles o ciutats, el dret de peixateria esdevingué un de llurs monopolis, com els drets d’altres productes de menjar o beure, per a subvenir a les despeses del comú, monopolis que foren suprimits amb les reformes de l’organització municipal del segle XIX. El peix salat era també normalment objecte d’una imposició municipal pròpia.

Sistemàtica i principals representants de la superclasse dels peixos

classe dels placoderms
subclasse dels acantodis *
subclasse dels artrodirs *
subclasse dels pterictis o antiarcs*
classe dels condrictis o elasmobranquis
subclasse dels selacis
sèrie dels pleurotremats
ordre dels cladoselacis
ordre dels pleuroacantodis*
ordre dels protoselacis
ordre dels euselacis
ordre dels heterodontiformes família dels heterodontids Heterodontus sp tauró de Port Jackson
ordre dels hexanquiformes família dels hexänquids Hexanchus griseus peix xovato, bestriu vaca
Heptranchias perlo bocadolça
família dels clamidoselàcids chlamydoselachus anguineus
ordre dels lamniformes o esqualiformes  família dels orectolòbids Orectolobus sp 
família dels odontàspids o carcàrids Odontaspis sp  tauró de sorra
família dels isürids Lamna nasus marraix
Carcharodon carcharias     tauró blanc
Isurus oxyrhynchus  solraig
família dels cetorinids     Cetorhinus maximus  pelegrí
família dels alòpids Alopias vulpinus  peix guilla, peix espasa
família dels esciliorínids Scyliorhinus caniculus gat
Scyliorhinus stellaris gatvaire
Galeus melanostomus  moixina, gata moixa
família dels triàquids Galeorhinus galeus caçó, mussola caralló
Mustelus mustelus mussola
Mustelus asterias mussola gravatja
Prionace glauca tintorera, ca marí, tauró blau
família dels esfírnids Sphyrna zygaena peix martell, llunada, cornuda
ordre dels esqualiformes  família dels oxinòtids     Oxynotus centrina porc marí, truja
família dels esquàlids Squalus acanthias agullat, ferró
Squalus fernandinus quissona, agullat xato
Centrophorus sp
Etmopterus sp
Centroscymnus coelolepis pailona
família dels esquatínids Squatina squatina àngel, escat, angelot, peix àngel
família dels pristids  Pristis sp  peix serra
família dels rinobàtids Rhinobatus rhinobatus peix guitarra
sèrie dels batoïdeus o hipotremats
ordre dels torpediniformes família dels torpedínids Torpedo torpedo  vaca, vaca tremolosa
Torpedo marmorata vaca morena
Torpedo nobiliana vaca negrosa
ordre dels raiformes família dels ràids Raja asterias rajada de boca de rosa, grisol, rajada, llisol, escrita
Raja miraletus rajada de taques, rajada vestideta, rajada de Sant Pere
Raja radula rajada jaspiada, rajada peluda
Raja naevus rajada vestida, menjamoixines
Raja clavata rajada punxosa, clavellada, clavell
Raja alba cardaire, escrita blanca, rajada blanca
Raja oxyrhynchus caputxó, càvec, corretja
família dels dasiàtids Dasyatis violacea escurçana violeta, escurçó violeta, ferrassa violeta, tòtina violeta
Dasyatis pastinaca escurçana, escurçó, ferrassa, tòtina
família dels miliobàtids Myliobatis aquila milana, milà, monja, vídua
Pteromylaeus bovinus bisbe, bonjesús
família dels rinoptèrids
família dels mobúlids Mobula mobula manta
subclasse dels holocèfals
ordre dels quimeriformes família dels quimèrids Chimaera monstrosa guineu, ullverd, caro
família dels rinoquimèrids Rhinochimaera sp
classe dels osteïctis
subclasse dels actinopterigis
superordre dels condrostis ordre dels paleoniscids*
ordre dels acipenseriformes família dels acipensèrids Acipenser sturio esturió
superordre dels holostis ordre dels amiformes família dels àmids Amia calva àmia
ordre dels lepidosteïformes família dels lepidostèids Lepidosteus sp lepidòsteus
superordre dels teleostis ordre dels clupeïformes família dels elòpids Elops saurus salmó del Cap
família dels megalòpids Megalops atlanticus tarpó
família dels albúlids Albula vuipes peix banana
família dels clupèids Clupea harengus areng
Clupea pallasii areng del Pacífic
Clupea sprattus amploia, patoia
Sardina pilchardus sardina
Alosa alosa saboga
Alosa fallax nilotica saboga, alosa, guerxa
Sardinella aurita alatxa
família dels engràulids Engraulis encrasicholus seitó, aladroc, anxova
Centengraulis mysticetus anxoveta, seitó del Perú
família dels salmònids Salmo salar salmó
Salmo trutta truita, truita comuna
Salmo gairdnerii truita irisada
Salvelinus fontinalis truita de rierol
Coregonus lavaretus
família dels timålids Thymallus thymallus timal
família dels argentínids Argentina sphyraena peix de plata
família dels osmèrids Osmerus eperlanus
família dels dussumèrids Dussumieria acuta
família dels alepocefàlids Alepocephalus rostratus
família dels esòcids Esox lucius lluç de riu
família dels gonostomàtids Cyclothone sp
família dels esternoptíquids Maurolicus muelleri
Argyropelecus sp peix destral
tamilia dels estomàtids Stomias boa boa marina
família dels cauliodòntids Chauliodus sloanei vibra marina
família dels opistopròctids Opisthoproctus soleatus
ordre dels osteoglossiformes família dels osteoglòssids Meterotes niloticus
Arapaima gigas arapaima
família dels pantodòntids Pantodon buchholzi papallona de riu
ordre dels mormiriformes família dels mormírids
ordre dels mictofiformes família dels sinòdids Synodus sauru llangardaix
família dels aulòpids Aulopus filamentosus Iluert, serpentí
família deis cloroftàlmids Chlorophtalmus agassizi ullverd
família dels mictòfids Lampanyctus sp
Myctophum hum
boldti
anxova lluminosa
Myctophum sp maire d'amploia
família dels paralêpids Paralepis sp
ordre dels siluriformes tamilia dels clàrids Clarias sp clarias
família dels silúrids Silurus glanis silur
família dels ictalúrids Ameiurus sp peix gat
família dels malopterúrids Malopterurus sp

 
Malopterurus electricus silur elèctric, peix elèctric
ordre dels cipriniformes família dels ciprínids Alburnus sp albor
Barbus sp barb
Barbus barbus barb comú
Barbus meridionalis barb de muntanya
Carassius carassius peix vermell, peix de bassa
Carassius auratus peix roig, peix de colors
Chondrostoma genei braga
Chondrostoma toxostoma boga de riu
Cyprinus carpio carpa
Gobio gobio gobi
Leuciscus cephalus bagra
Phoxinus phoxinus vairó
Scardinius erythrophthalmus
gardí
Tinca tinca tenca
família dels caràcids Serrasalmo sp piranya
Roosveltiella sp piranya
Pygocentrus sp piranya
família dels gimnòtids Gymnotus caraptus gimnot
família dels cobítids Cobitis taenia gatet
família dels electrofòrids Electrophorus electricus anguila elèctrica
ordre dels ciprinodontiformes Anableps sp anableps
Aphanius iberus fartet
Mollirenesia sp mollienísia
Gambusia sp gambusia
Gambusia affinis holbrooki gambusia
Valencia hispanica samaruc
Xiphophorus sp xifòfor
Lebistes reticulata gruppy
ordre dels notacantiformes família dels notacàntids Notacanthus sp notacant
ordre dels anguil.liformes família dels anguíl.lids Anguilla anguilla anguila comuna, anguila europea
Anguilla rostrata anguila americana
família dels murènids Muraena helena morena
família dels nemíctids Nemichthys sp agulla de fons
família dels còngrids Conger conger congre
Ariosoma balearicum congre dolç
Gnathophis mistax congre dolç, congre roig
família dels ofíctids Ophisurus serpens colobra de mar
ordre dels beloniformes família dels belònids Belone belone agulla
Tylosurus acus agulla imperial
família dels escomberesòcids Scomberesox saurus trumfau
família dels exocètids Exocoetus volitans oranyola, orenol, peix volador, dimoni, exocet
Cypselerus heterurus verat volador, orenot
família dels hemiràmfids Betta splendens
ordre dels singnatiformes família dels macroramfòsids Macrorhamphosus
scolopax
trompeter, becada
Macrorhamphosus gracilis
família dels singnàtids Syngnathus typhle peix bada, serp, músic
Syngnathus acus agulla, mula, serp,músic
Syngnathus phlegon bruixa
Syngnathus abaster agulleta
Nerophis ophidion serpeta
Nerophis maculatus serpetó
Hippocampus hippocampus cavall marí
Hippocampus guttulatus cavallet de mar
ordre dels gasterosteiformes família dels gasterostèids Gasterosteus aculeatus espinós, sorellet
ordre dels macruriformes famíilia dels macrúrids Trachyrhynchus scabrus peix rata, bisbe
Nezumia sp peix rata, bisbe
Colorhynchus coelorhynchus peix rata, bisbe
Hymenocephalus italicus peix rata, bisbe
ordre dels gadiformes família dels gàdids Gadus minutus capelanus mollera, capellà
Gadus (Trisopterus) luscus capellà fosc, móllera
Gadus merlangus peix rei
Gadus morhua callarias bacallà
Gadus pollachius abadeig
Gadus poutassou llúcera, mare de lluç, maire
Gadiculus argenteus
Phycis blennioides bròtola, molla, mòllera pigada
Phycis phycis bròtola de roca, mòllera roquera
Molva molva
Onos tricirratus fura, oliana
Merluccius merluccius lluç
ordre dels lampridiformes família dels lamprídids Lampris regius llampuga reial
família dels traquiptèrids Trachypterus trachypterus faixa, llista
Trachypterus iris fleuma
família dels regalècids Regalecus glesne rei dels arengs
ordre dels bericiformes família dels berícids Beryx decadactylus
família dels holocèntrids Holocentrus ruber
ordre dels zeiformes família dels zèids Zeus taber gall, gall de mar o de Sant Pere
família dels capròids Capros aper gallet, xavo
ordre dels perciformes família dels serrànids Morone (Dicentrarchus) labrax llobarro, llop, llobina
Morone (Dicentrarchus) punctatus baila, llobarro pigallat
Polyprion americanum dot, rascàs, pàmpol, 
rascàs
Epinephelus guaza anfós, nero
Epinephelus alexandrinus anfós bord, nero ratllat
Serranus scriba vaca serrana
Serranus cabrilla serrà
Serranus hepatus treslliures, escanyagats, serrå de bou, serra de tang, serrà menut
Anthias anthias cabut, abella
família dels centràrquids Lepomis gibbosus perca sol
Micropterus salmoides perca americana
família dels cepòlids Cepola rubescens Cinta, veta, flàmula, lligacama, floc, pixota vermella
família dels pèrcids Perca fluviatilis perca
Lucioperca lucioperca perca-lluç, lucioperca
família dels caràngids Trachurus trachurus sorell
Seriola dumerili sèrvia, sírvia, sirviola, palomida
Trachynotus glaucus sorell de penya, palomida, xica
Lichia amia palomida
Lichia vadigo letja
Naucrates ductor veiró
Pomatomus saltatrix tallahams,
trencahams, liri
família dels corifènids Coryphaena hippurus llampuga, daurat,
melet
família dels pomadàsids Pomadasys benneti
Pletorhinchus benneti
(=Parapristipoma
mediterraneum)
família dels esciènids Corvina nigra corball de roca, corba, corb
Umbrina cirrosa corball, corball de sorra
Umbrina ronchus corball de fang
Argyrosoma (Johnius) regius corbina, corb reig, reig, corballina
Equetus sp
família dels múl.lids Mullus barbatus moll de fang, moll tanguer, roger de fang
Mullus surmuletus moll de roca, moll roquer, roger de roca
família dels espàrids Diplodus annularis esparrall, pinta
Diplodus sargus sard
Diplodus vulgaris variada, verada, vidriada
Puntazzo puntazzo morruda, oradeta
Oblada melanura oblada
Spondyliosoma cantharus càntera
Boops salpa salpa, saupa
Boops boops boga, bogarró
Dentex dentex déntol, dento
Dentex filosus corcovada
Dentex macrophthalmus pagell dentó
Sparus auratus orada, daurada, aurada
Sparus pagrus pagre
Lithognatus mormyrus mabre
 
Pagellus erythrinus pagell
Pagellus acarne besuc
Pagellus centrodontus pagell dentó, quelet
Pagellus bogaraveo boga-ravell
família dels centracàntids o mènids Maena maena xucla vera, xucla, gerret imperial, gerla, mata-soldats
Maena smaris gerret pàmfil
Maena chryselis xucla blanca, gerret, xucla
família dels pomacèntrids Chromis chromis castanyoleta, moret, tuta, soldat, somera, estudiant
família dels quetodòntids Pomacanthus sp
família dels cíclids Tilapia sp tilàpia
Cichlasoma sp
Pterophyilum scallaris escalaris
família dels làbrids Labrus bimaculatus xuclà, carall de rei
Labrus merula tord massot, tord negre
Labrus viridis grívia, tord verd
Acantholabrus palloni tord de fons
Coris julis donzella, senyoreta, guiula
Ctenolabrus rupestris
(suillus)
gripau
Crenilabrus rostratus petarc, tord becut,
grivieta
Crenilabrus (Symphodus) cinereus porquet, tamborer
Crenilabrus (Sympho
dus) mediterraneus
canari, saig. porcellana
Crenilabrus (Sympho
dus) melops
tord roquer
Crenilabrus (Sympho
dus) ocellatus
enrocador, trencaavellanes
Crenilabrus (Sympho
dus) roissali
planxeta, roquer verd
Crenilabrus (Sympho
dus) tinca
llavió, senyoreta, rossinyol
Crenilabrus (Sympho
dus) doederleini
tord flassader
Lappanella fasciata donzell
Thalassoma pavo fadri, ministre, vit d'en Gaona
Xyrichthys novacula raor, rosó
família dels ammodítids Gymnammodytes cicerellus sonso, enfú, barrinaire
Ammodytes tobianus trencavits
família dels traquínids Trachinus sp aranya
Trachinus draco aranya blanca, dragó
Trachinus araneus aranya fragata
  
Trachinus lineatus aranya de cap negre, aranya capçuda
Trachinus vipera aranyó
família dels uranoscòpids Uranoscopus scaber rata, saltabardissa
famlia dels escàrids Sparisoma cretense peix papagai
famillia dels traquiúrids Aphanopus carbo
família dels escòmbrids Scomber scombrus verat, cavalla
Scomber japonicuss bis, verat d'ull gros
família dels tünids Thunnus thynnus tonyina
Thunnus (Germo) alalunga bacora
Euthynnus aletteratus bacoreta
Euthynnus pelamys bonítol de ventre ratliat
Auxis thazard melva
Sarda sarda bonítol
familla dels luvàrids Luvarus imperialis emperador
família dels istiofòrids lstiophorus sp peix espasa
família dels estromatèids Stromateus fiatola pàmpol pudent
família dels xífids Xiphias gladius peix espasa, emperador
família dels gòbids Gobius niger gòbit, gobi, gòmbit, ruc d'alga, burro, cabot d'alga
Gobius auratus ruc
Gobius cobitis gòbit de roca
Gobius paganellus gòbit de fang. burret,
cabot de fang
Gobius cruentatus gòbit de sorra, cabot d'arena, ruc d'arena
Aphia minuta xanguet, llengueta
Buenia atfinis
Gubiusculus flavescens
Odondebuenia balearica
Odondebuenia pruvoti gòbit
Pseudaphya ferreri
família dels cal.lionimids Callionymus lyra dragó, guineu
Callionymus maculatus pau, ferrapedres
Callionymus phaeton dragó vermell

 
Callionymus festivus llangardaix
Callionymus fasciatus guineu vermella
Callionymus belenus fardatxo, cabot amb banyes
família dels blènnids Blennius galerite rabosa
Blennius fluviatilis barb caní
Blennius Ocellaris ase mossegaire, burro bramador
Blennius canevae
Blennius dalmatinus
Blennius gattorungine capsigrany, dormilega roig, bavosa roja
Blennius pavo guilla, gallerbo, bavosa paona
Blennius pholis
Blennius rouxi bavosa de banda, bruna
Blennius sphinx dormilega de roca, dormilega xic
Blennius tentacularis banyut, bavosa d'alga
Blennius trigloides futarra
Blennius sanguinolentus llepissós, dormilega, bavosa
família dels clínids Cristiceps argentatus rabosa argentada
família dels ofídids Ophidion barbatum pixota
família dels tripterígidïs Tripterygion triptcronotus rabosa morruda
família dels caràpids Carapus acus pamfont, pixota de llonguet, pixota blanca, fill de morena mansa
família dels tríglids Trigla lyra garneu, clau, rafel
Trigla lucerna lluerna rossa, viret,oriola, juliola
Aspitrigla cuculus lluerna roja, rafet
Aspitrigla obscura lluerna fosca
Eutrigla gurnardus cap d'ase, cap-sec, lluerna verda
Lepidotrigla cavillone escatós, clavilló, capet, cabet, pelut d'escata
Trigloporus lastoviza lluerna, peona, gaineta, borratxo
família dels còttids Cottus gobio
família dels peristèdids Peristedion cataphratum malarmat, arnès
família dels cefalacàntids Cephalaca acanthus volitans xoriguer, xoric, marmota, juliola voladora
família dels escorpènids Scorpaena porcus escórpora, rascla, rascassa, rufí
Scorpaena notata o ustulata cap-tinyós, rasclot, escórpora de fang, ullot
Scorpaena scrofa polla, escórpora roja, escórpora dels bruts, cap-roig
Helicolenus dactylopterus serrà penegal, serrà imperial, penegal
ordre dels mugiliformes família dels mugílids Mugil cephalus llíssera llobarrera, lissa, llíssera tastona, cap-gros
Mugil chelo llíssera vera, caluga blanca
Mugil ramada llísera de cap-pla, caluga negra, cap pla
Mugil auratus llíssera galta-roja, galta-roig
Mugil saliens Ilíssera fusany
família dels aterínids Atherina hepsetus xanguet, joell, jeclet, xasclet, peix sense sang
Atherina boyeri xanguet, cabeçuda,peix sense sang
Atherina mochon moixonet, asenet, peix moixó, peix sense sang
família dels esfirènids Sphyraena sphyraena espet
ordre dels pleuronectiformes família dels citàrids Citharus linguatula palaia rossa
família dels escoftàlimids
 
Schophtalmus rhombus rèmol, rom
Lepidorhombus wiffjagoni bruixa, gall
Lepidorhombus boscii bruixa
Psetta maxima rèmol de petxines. rèmol empetxinat
família dels bòtids Bothus podas puput, pedaç
Arnoglossus imperiali
Arnaglossus laterna serrandell, palaia misèries
Anoglossus rueppelli
Amoglossus thori palaia pigallada
família dels pleuronèctids Pleuronectes platessa palaia
Platichthys fesus plana, rêmol de riu
família dels solèids Soles solea llenguado. palai
Buglossidium luteum palai xic
Microchinus (Solea)
ocellatus
soldat, llengua de Sant Pau
Microchirus (Solea) variegatus peluda, llenguado d'arena
Microchirus hispidus peluda d'alga, llenguado de fonera
ordre dels equeneïformes família dels equenèids Echeneis naucrates rèmora
Echeneis remora rèmora
ordre dels tetraodontiformes família dels balístids Balistes carolinensis ballesta, peix ballesta, surer
família dels tetraodòntids Ephippion sp peix globus
família dels diodòntids Diodon hystrix peix eriçó
família dels mòlids Mola mola bot, Iluna, peix lluna
Ranzania laevis
família dels ostraciònids Ostracion sp peix cofre
ordre dels gobiesociformes família dels gobiesòcids Diplecogaster bimaculatus peix porc, xuclador
Lepadogaster lepadogaster Xucladit, aixafa-roques
Lepadogaster decandollii enganxa-roques,cabot xuclador
ordre dels batracoidiformes família dels batracòidids Batrachoides didactylus
ordre dels lofiformes família dels lòfids Lophius piscatorius rap, granota de mar
Lophius budegassa rap vermell
família dels himantolòfids Himantolophus reinhardti
ordre dels simbranquiformes família dels simbrànquids
subclasse dels braquiopterigis
ordre dels polipteriformes família dels poliptèrids Polypterus bichir polípter, biquir
Calamoichthys calabaricus
subclasse dels crossopterigis
ordre dels ripidistis*
ordre dels celacantiformes o actinistis (* i actual) família dels celacàntids Latimeria sp latimèria, celacant
subclasse dels dipnous
ordre dels ceratodiformes família dels ceratòdids Neoceratodus forsteri barramunda
ordre dels lepidosireniformes família dels lepidosirènids Lepidosiren paradoxa lepidosirè
ordre dels protopteriformes
família dels protoptèrids Protopterus sp protòpter
* formes extingides