pejoratiu
| pejorativa

peyorativo -va (es), pejorative (en)
adj
Lingüística i sociolingüística

Dit de l’element lingüístic (mot, sufix, etc) que expressa o pot expressar una significació de caràcter desfavorable.