pelegrinatge

m

Comitiva de pelegrins que van a un o més centres de devoció.