Pere Alemany

(?, segle XIV — ?, segle XIV)

Poeta, probablement del primer terç del s XIV.

Hom en coneix només una dansa, Ai sènyer, saludar m'ets, continguda en el Cançoneret de Ripoll, en la qual el mateix poema li explica la manera d’obtenir la seva enamorada, “Na Lutz”. La tècnica té precedents menys reeixits en Peire Rogier, Giraut de Bornelh i Cerverí de Girona.