Pere Benet Mateu

(?, ? — Barcelona, 1497)

Apotecari.

Autor del catàleg sistemàtic més antic de medicaments conegut als Països Catalans, clar precedent de les farmacopees posteriors, bé que no fou publicat (a cura de Pere Mateu, fill de l’autor) fins el 1521, deu anys després que el Col·legi d’Apotecaris de Barcelona publiqués la primera edició de la seva Concordia pharmacopoearum barchinonensium.