Pere de Fenollet i d’Urtx

(?, ? — ?, 1315)

Primer vescomte d’Illa (Pere VI de Fenollet).

Senyor de Sant Maurici i de Sant Feliu d’Avall i d’Amunt. Fill d’Hug (I) de Fenollet. Criat a la cort dels reis de Mallorca, heretà, vers el 1264, els béns patrimonials dels Fenollet al Rosselló (el Soler, Sant Llorenç de la Salanca i Clairà), al vescomtat de Castellnou (béns i drets a Llotes, Illa, Greulera, Cameles, Sant Feliu d’Amunt i d’Avall, Casanoves, Rellà i Millars), al Conflent (Sant Esteve de Pomers, els Horts i Arenyanes) i al Capcir, i els de la seva mare a Cerdanya (Urtx, Naüja i Vià). El 1298 arrodoní considerablement les seves possessions en comprar a la seva cosina germana Geralda d’Urtx la senyoria, castell i vila d’Illa, amb drets a Sant Miquel de Llotes i Corbera, així com els llocs d’Estoer (Conflent) i Vilanova de les Escaldes (Cerdanya). Poc després comprà la meitat de la senyoria de Jóc i el castell de Vià (Cerdanya), venut en execució del testament de Galceran d’Urtx, germà de Geralda. El 1303 Jaume II de Mallorca, del qual fou procurador reial, li infeudà Bulaternera. Més tard, el rei Sanç I li concedí les justícies d’Eus i el vescomtat d’Illa (1314). Anys abans havia lluitat, amb èxit, contra el vescomte Jaspert (V) de Castellnou, que havia trencat la promesa de matrimoni de la seva filla i hereva amb l’hereu de Pere. La liquidació d’aquest afer féu caure sota el domini dels Fenollet una bona part dels feus de Castellnou.