Pere Domènech i Saló

(Barcelona, 1821 — Barcelona, 1873)

Relligador.

A dinou anys instal·là un taller, que el 1860 fou traslladat i ampliat. Perfeccionà i importà tècniques i sistemes que posaren al dia l’enquadernació als Països Catalans. És pare de l’arquitecte Lluís Domènech i Montaner i l’editor Eduard Domènech i Montaner.