Pere Esteve i Puig

(Dénia, Marina Alta, 1582 — València, 1658)

Predicador.

Franciscà observant, comissari de la Santa Casa de Jerusalem (1614) i predicador apostòlic. Predicà en català durant més de quaranta anys per les places i els carrers de València a un públic popular; els seus sermons eren acomodats a la llengua dialectal, amb molts castellanismes i nombroses notes còmiques. Partidari de Felip IV, participà directament en la lluita durant la guerra dels Segadors, sobre la qual escriví diferents composicions en vers (La guerra de Catalunya, Carta als miquelets). És autor també de goigs i d’una Història del Sant Sepulcre, en general de molt poca qualitat.