Pere Gilbert

(Barcelona, segle XIV — Barcelona, segle XIV)

Astrònom i metge.

El 1359 Pere III de Catalunya-Aragó, desitjós de posseir unes taules de les posicions dels planetes que superessin les Taules alfonsines, li demanà que anés a Barcelona per tal de preparar-les, i posà a disposició seva la biblioteca reial. Féu una esfera celeste en relleu, de set pams de diàmetre, i inicià (1360) el Tractat d’astrologia o ciència de les esteles, que acabà el seu deixeble Dalmau Planes (o Sesplanes), editat el 1890 per Massó i Torrents.