Pere Joan Matoses

(Piera, Anoia, ? — Barcelona, 1511)

Mestre de gramàtica.

El 1474 era estudiant d’arts i el 1492 era ja mestre en arts i tenia escola a Barcelona. El 1486 figura com a beneficiat de Santa Maria del Pi, i el 1507 de Santa Maria del Mar i rector d’Olost. Preparà per a la impremta o corregí —intervenint-hi potser com a editor— diversos texts gramaticals, el primer dels quals fou la gramàtica llatina de Bartomeu Mates, famosa per la data (1468), tan discutida, de la seva impressió, la qual seguí la d’Aleius Donatus (1500) i el Doctrinale d’A.de Villadei (1502). El 1495 fou vençut per Joan Ferrer per al càrrec de lector de gramàtica a les escoles de la catedral. Llegà a l’església del Pi la seva biblioteca —un centenar de volums impresos i manuscrits—, amb una precisa reglamentació sobre la seva instal·lació —de la qual pagà les obres— o funcionament.