Pere Llabrés i Martorell

(Inca, Mallorca, 1938)

Liturgista i escriptor.

Féu els estudis eclesiàstics al seminari de Mallorca i a Roma. Ordenat de sacerdot el 1962, és professor al Centre d’Estudis Teològics de Mallorca i fou coordinador de l’àmbit religiós a les Illes del Congrés de Cultura Catalana. Membre de la Comissió interdiocesana per a la versió dels texts litúrgics al català (1966), dirigí les publicacions litúrgiques adaptades a la diòcesi de Mallorca, en una tasca que —amb l’assessorament de Francesc de B.Moll— ha tingut una gran importància per a la normalització del català a la litúrgia de les Illes. Des del 1974 és cap de redacció efectiu de la revista “Lluc”. Ha publicat articles de caire històric, litúrgic i lul·lístic.