Pere Màrtir Anglès

(Tarragona, Tarragonès, 1681? — Barcelona, 1754)

Dominicà, gramàtic i historiador.

Publicà Prontuario ortologi-gráfico trilingüe... (1742) i una biografia de fra Tomàs Vidal i Nin (1744). Torres i Amat esmenta, a més, vuit manuscrits seus (obres de filologia semítica, d’història i de pietat), alguns dels quals són actualment a la Biblioteca Universitària de Barcelona, conjuntament amb d’altres que no esmenta, com un diccionari català-llatí i el Lumen Domus..., continuació dels annals del convent de Santa Caterina de Barcelona, redactat en català. El Prontuario... tingué èxit i —si hom jutja per les referències dels coetanis— feu, en certa manera, autoritat. De fet, és una ortografia comparada del llatí, castellà i català. Malgrat que el pare Anglès pretén d’assimilar l’ortografia catalana a la castellana, l’obra conté notables observacions fonològiques i té, a més, el mèrit de proclamar, contra les teories de Nostradamus i de Bastero, la independència de la nostra llengua respecte a la provençal. Escriví, també, unes Noticias pertenecientes a los condados de Cataluña, continuació de l’obra de Francesc Diago.