Pere Màrtir Veciana i Civit

(Valls, Alt Camp, 1705 — Madrid, 1773)

Comandant de mossos d’esquadra.

Fill de Pere Anton Veciana i Rabassa, fundador d’aquest cos i batlle de Valls, fou ferit, juntament amb ell, en la defensa de Valls contra el guerriller Pere Joan Barceló (el Carrasclet). El 1736 succeí el seu pare en el comandament dels mossos d’esquadra, cos que sota el seu mandat esdevingué més nombrós i es dedicà a la lluita contra els delinqüents comuns. Ciutadà honrat de Barcelona (1741), fou capità d’infanteria des del 1742, i comissionat reial per a la persecució de delinqüents. També fou batlle de Valls i administrador del dret de bolla a Valls, càrrec en el qual cometé alguns abusos. Casat diverses vegades, tingué només descendència del primer matrimoni (1729), amb Francesca Dosset i Gassol.