Pere Menal i Brufal

(Lleida, Segrià, 1951 — Cervera, Segarra, 1991)

Matemàtic.

Llicenciat en matemàtiques per la Universitat de Barcelona l’any 1973, s’incorporà immediatament com a professor al Departament de Matemàtiques de la Universitat Autònoma de Barcelona, on ocupà el càrrec de Catedràtic d’àlgebra des del 1983. El 1987 obtingué el grau de doctor en matemàtiques amb la tesi Sobre radicals finits i linealitat residual de grups nilpotents. Treballà en grups lineals, anells de grup, anells regulars de von Neumann i C*-àlgebres; publicà més de trenta treballs de recerca en reconegudes revistes internacionals de matemàtiques, alguns d’ells en col·laboració amb d’altres prestigiosos algebristes. Fou iniciador impulsor de la teoria dels anells en el nostre país. L’any 1990 fou nomenat editor de la revista Communications in Algebra. Morí en un accident de trànsit el 4 d’abril de 1991.