Perm’

Molotov (ant.)

Capital del kraj homònim, Rússia, situada a ambdues ribes del Kama.

Important nucli industrial, hi predomina la indústria pesant, principalment les construccions mecàniques: equips per a la indústria metal·lúrgica, minera i forestal; motors, torns, vaixells fluvials; té també indústria química (adobs fosforats, àcid sulfúric, tints); refineries de petroli; indústria de la fusta. Universitat, fundada el 1916. Fins el 2005 fou la capital de l'oblast' de Perm’.