pern d’ancoratge

m
Construcció i obres públiques
Tecnologia

Pern en el qual la cabota ha estat substituïda per un eixamplament que pot ésser encastat a una paret, etc, i que és emprat per a fixar-hi alguna cosa en subjectar-la amb la femella roscada a l’extrem lliure.