Perputxent

Perpuntxent

El castell de Perputxent (Orxa)

© Fototeca.cat

Antic castell del municipi de l’Orxa (Comtat), a l’esquerra del riu d’Alcoi, davant la vila.

En temps de la reconquesta de Jaume I havia pertangut a al-Azraq. Al mateix s XIII passà als hospitalers per donació de Joan Llançol de Romaní, i després a l’orde de Montesa (1317), i fou centre de la comanda de Perputxent d’aquest orde. Donà nom a la vall de Perputxent.