Peter Guthrie Tait

(Dalkeith, 1831 — Edimburg, 1901)

Físic i matemàtic escocès.

Féu recerques sobre els quaternions, l’ozó, la teoria cinètica dels gasos, la termoelectricitat, els raigs positius, etc. Publicà nombroses obres, com Introduction to Quaternions (1873), Properties of Matter (1885) i Scientific Papers (1898-1900).