Petko Jurdanov Todorov

(Elena, 1879 — Chateau d'Aix, Suïssa, 1916)

Escriptor búlgar.

Realista amb tendència a l’anàlisi psicològica dels personatges, s’interessà per l’idealisme alemany. S'inspirà en el folklore del seu país, que reflecteix d’una manera estilitzada, modernista. Els idil·lis (1908) són un recull poètic del folklore búlgar. És autor de drames, com Zidari (‘Els constructors’, 1902) i Zmejova svatba (‘Noces de serps’, 1910).