picapedrer
| picapedrera

picapedrero -ra (es), quarryman (en)
f
m
Oficis manuals

Persona que treballa la pedra que ha d’ésser emprada en construcció.

L’ofici es trobava integrat dins les confraries o gremis de mestres de cases. A Barcelona les ordinacions del 1379 concretaven que l’ofici dels picapedrers era integrat en la confraria dels molers. Dins els gremis separats o units d’oficis de la construcció són escasses les titulacions específiques de picapedrer i corresponen als s. XIV i XV: a Vilafranca del Penedès (1388), Girona (1419) i Lleida (1481). A Perpinyà rebien el nom de mestres de pedra i calç.