Pidna

Antiga ciutat fortificada de Grècia, a la costa macedònica de la Pieria, al golf Termaic.

Disputada llargament pels atenesos i macedonis, aquests se n'empararen definitivament vers el 536 aC. El 168 aC hi tingué lloc la batalla que decidí la tercera guerra entre romans i macedonis a favor dels primers. El 148 aC, després de la derrota del rebel Andrisc per part de Quint Cecili Metel, la ciutat fou incorporada a la província romana de la Macedònia.