Pierre Ambroise François Choderlos de Laclos

(Amiens, 18 d’octubre de 1741 — Tàrent, 5 de setembre de 1803)

Militar i escriptor francès.

Al servei del duc d’Orleans, pertangué al Club dels Jacobins i tingué diversos alts càrrecs militars. Llibretista d’òpera, autor de poemes galants i d’un projecte de tractat, De l’éducation des femmes, Laclos és sobretot el creador de Les liaisons dangereuses (1782), novel·la en forma d’epistolari on, amb cinisme aparent, critica la conducta de la noblesa rica, perversa i ociosa de la darreria del s XVIII. L’obra, dominada per una rigorosa preocupació estilística, té una intenció moralitzadora evident, porta a terme una sèrie d’anàlisis psicològiques molt precises i reacciona contra el sentimentalisme rousseaunià.