Piferrer

Família d’impressors i llibreters barcelonins activa a Barcelona des del 1695.

El seu fundador fou Joan Piferrer i Bachs (Sant Pere de Vilamajor, Vallès Oriental, 1676 - Barcelona, 1750), que deixà el negoci a la seva vídua, Teresa Pou, i aquesta al seu fill Tomàs Piferrer i Pou (Barcelona 1715 - 1775), que des del 1763 tingué a càrrec seu la impressió de la Gazeta de Barcelona i detingué el títol d’“impressor de sa majestat”, així com el d’impressor del Sant Ofici. A la seva mort, se’n feu càrrec la seva vídua, Eulàlia Macià, amb ajuda d’un administrador, Joan Sallent. Joan Francesc Piferrer i Macià (Barcelona 1771 - ?), assumí el negoci a la mort de la seva mare, el 1793, i fou succeït pel seu fill Josep Piferrer i Depaus, que deixà definitivament el negoci el 1868 al llibreter Isidre Cerdà. En general, la seva producció fou remarcable per la seva pulcritud, i la seva llibreria —que mantingué un intens comerç de cabotatge amb diversos ports de l’Estat espanyol— fou una de les més ben assortides de Barcelona.