pigment

m
Química

Pigments blancs

©

Substància colorant d’origen natural, orgànica o inorgànica, o sintètica, insoluble i finament polvoritzada, que colora per superposició i que, afegida a un suport, al qual confereix el seu color o gràcies al qual esdevé opaca, dóna lloc a les pintures i altres productes.

Els pigments són designats pel nom del color que donen, seguit del de l’element més característic del compost que els constitueix o a partir del qual són obtinguts (com ara el blanc de plom  i el groc de cadmi ), o bé seguit d’un nom de procedència (com el blau de Prússia i el groc de París ) o del nom del seu descobridor (com el blau de Thenard ). Les propietats que ha de tenir un bon pigment són: elevat poder colorant, estat molt gran de divisió, bona estabilitat del color, opacitat suficient i inèrcia química respecte al producte que ha de colorar. No poden ésser considerats pigments els colorants, malgrat que, pel fet de conferir llur color als grans insolubles d’un suport blanc polvoritzat, facin una funció semblant. Ultra en la preparació de pintures i de tintes, els pigments són molt emprats, en emprimacions anticorrosives, en coloració de plàstics i en decoració de ceràmica.

Pigments blaus

©