pintura metafísica

f
Art

Moviment pictòric desenvolupat a Itàlia aproximadament entre els anys 1916 i 1919 com a reacció contra el futurisme.

Retorna als valors tradicionals de la pintura però donant als personatges i objectes una situació inhabitual. Hom li donà el nom de pintura metafísica precisament al·ludint al significat diferent que té cada objecte o personatge fora del seu àmbit habitual. G. De Chirico fou el primer artista que practicà aquest tipus de pintura, i la seva obra és un precedent del dadaisme i del surrealisme. Altres artistes d’aquest moviment són C.Carrà, que en fou el teòric, G. Morandi, M. Tozzi i A. Savinio.