pipa

pipa (es), pipe (en)
f

Pipa amb un adorn figurat molt ornamental

© Fototeca.cat

Petit recipient, generalment cilíndric, de fusta, d’arrel de bruguera, de guix, d’escuma de mar, etc, amb un tub prim que arrenca de la part baixa terminat generalment en una peça tubular de fusta, banya, ebonita, ambre, etc, que s’anomena broquet; serveix per a fumar tabac i a vegades altres substàncies, com l’opi.