piperidina

C5H11N
f
Química

Compost heterocíclic saturat consistent en un anell de sis membres que conté un àtom de nitrogen.

És un líquid incolor, amb olor de pebre, que bull a 106°C. És soluble en l’aigua, en l’alcohol i en l’èter i té caràcter fortament bàsic. Hom l’obté per reducció electrolítica de la piridina. És emprat com a dissolvent bàsic, intermediari sintètic, catalitzador de reaccions de condensació i ingredient d’olis i fuels.